Senior Engineer HVAC


Location: Bergen ID: HQ00009001
Senior Engineer HVAC  
   
- System design filosofi/design basis for HVAC utstyr  
- Systembeskrivelse  
- Varme/kjøle beregning  
- Kalkulasjon av luftmengder  
- Utarbeidelse av dokumentasjon- og design underlag  
- Tverrfaglig forståelse  
- Sikre koordinering mot andre fagdisipliner  
- Estimering – input til MEL/MTO   
 
Qualifications:  
- Bachelor/Master  
- Gjerne fagbrev  
- Min 5 års erfaring – En fordel med erfaring fra oljebransjen  
- God kjennskap til gjeldende NORSOK krav  
- God kjennskap til Clients krav  
- Erfaring fra V&M prosjekter  
- Gode kommunikasjonsevner i norsk/engelsk– muntlig og skriftlig  
- Evner å arbeide både selvstendig og i team  
- Være planorientert  
- Være aktiv – dele kunnskap og søke råd hos andre  
- Offshore sikkerhetskurs  
   
Location:  
Bergen