Elektro Ingeniør


Location: Mongstad ID: HQ00008935
Elektro Ingeniør
 
- Utarbeide studierapporter for nye modifikasjoner
- Utføre detalj engineering innenfor faget
- Følge opp studierapporter eller detaljengineering som utføres av modifikasjonleverandør
- Bidra til robustgjøring og modernisering av raffineriet
- Utarbeide tekniske rekvisisjoner for innkjøp samt evaluering og godkjenning
- Styre risiko og HMS i design
 
Qualifications:
- Ingeniør elkraft, 3-årig evt. 2-årig med påbygging  
- Erfaring innen høyspent/lavspent anlegg og installasjoner
- Erfaring innen UPS og nødkraft
- Erfaring innen detaljprosjektering og oppfølging i felt innenfor elektrofaget
- Ønskelig med Ex kompentanse
- Erfaring fra med tekniske krav og internasjonale standarder
- 3-5 år relevant erfaring er foretrukket
 
Location:
Mongstad adm. bygg