HMS Rådgiver


Location: Stavanger ID: HQ00008828
HMS Rådgiver
 
- Jobbe sammen med HMS leder og resten av HMS teamet i vårt største byggeprosjekt
- Være aktiv bidragsyter ift HMS måloppnåelse
- Utvikle og administrere HMS kursprogram for vårt prosjektpersonell  
- Undervise vårt prosjektpersonell i HMS elementer tilknyttet prosjektgjennomføring.
- Styre HMS rådgivere og verneinspektører på byggeplass.
- Administrere HMS rapportering i prosjektet.
- Utvikle og følge opp implementering av HMS kampanjer.
- Følge opp granskning av HMS relaterte hendelser fra byggeplass.
 
Qualifications:
- Relevant HMS utdanning (MSc/MBA, BSc eller verneingeniør) og minimum 3 års relevant erfaring. Manglende utdannelse kan kompenseres med lengre relevant erfaring
- HMS Erfaring fra verfts eller offshore bransje og lignende posisjon.
- Kommunikasjonserfaring, gjerne som kursholder.
- Erfaring fra HMS gjennomføring i fabrikasjonsprosjekter, fortrinnsvis større EPCI prosjekter
- God kompetanse på HMS styringssystemer
- Spisskompetanse innen et spesifikt HMS område vil være fordel
- Erfaring med risikovurderinger og risikostyring – fasilitering av risikovurderinger og oppfølging av risk og tiltak.
- God kjennskap til lover, forskrifter og relevante industristandarder (AML og NORSOK)
- Erfaring med gjennomgang og læring av hendelser / granskning
- Gode kommunikasjonsevner både på norsk og engelsk
- Erfaring fra offshore er ønskelig.
 
Location:
Stavanger