Metode E&I


Location: Hammerfest ID: HQ00008827
Metode E&I  
   
- Engineering / Metode arbeid på E&IT faget  
- Utarbeidelse av arbeidspakker  
- Tett og godt samarbeid med prosjekt teamet  
- Beskrive jobbene i arbeidspakkene på en slik måte at den blir utført på en sikker og god måte.  
- Kunne ta ut nødvendig dokumentasjon – plot planer – 3D bilder etc.   
 
 Qualifications:  
- Fagbrev innen et E&IT fag, eller annen relevant erfaring  
- Ha erfaring fra metode arbeid i tilsvarende oppgaver  
- Ha Construction erfaring fra offshore / onshore arbeid  
- Gode data kunnskaper  
- Construction Metode erfaring  
- Liker å jobbe i team  
- Gode engelsk og norsk kunnskaper  
   
Location:  
Hammerfest