Senior Engineer Prosess


Location: Bergen ID: HQ00008752
 
Senior Engineer Prosess 
 
- Beregninger og prosessimuleringer
- Utarbeide UFD, PFD og P&ID
- Prosjektering, design og dimensjonering av prosessutstyr
- Input til manualer
- Utarbeidelse av dokumentasjon og rappoter
- Møtedeltakelse

Kvalifikasjoner:

- Master (eller bachelor) grad innen relevant fagområde
- 5-10 års erfaring innen olje og gass relatert virksomhet
- Erfaring fra arbeid med vedlikeholds og modifikasjonsarbeid
- God kunnskap om offshore prosessystemer,
- Erfaring med simuleringsverktøy som HYSYS og Flarenet
- God kjennskap til relevante regelverk og standarder, som eksempel PTIL, NORSOK og API standarder
- Evne til å arbeide både selvstendig og i grupper
- Multidisiplin forståelse og gode samarbeidsevner
- Proaktiv og engasjert, oppsøke andre for råd og kunne dele egen erfaring
- God norskkunnskap er en fordel, ikke et krav
 
Lokasjon:
 
Bergen