Senior Accountant


Location: Stavanger ID: HQ00008693
Senior Accountant
 
- Utarbeidelse av årsregnskap fra A-Å
- Klargjøre og utarbeide revisjons dokumentasjon til eksterne og interne revisorer
- Utførelse av interne regnskaps kontroller
- Intern regnskaps rapportering og analyser
- Diverse forefallende regnskapsoppgaver
 
 
Qualifications:
- Høyere økonomisk utdannelse
- Autorisert regnskapsfører eller revisor er ett fortrinn
- Minimum 3 års regnskapserfaring
- God kjennskap til og oppdatert på Norsk Regnskaps Standard.
- Kjennskap til USGAAP.
- Kjennskap til Maestro økonomisystem.
- Kjennskap til SAP.
- Gode datakunnskaper og erfaring i avansert bruk av Excel.
 
Locations:
Stavanger