Innkjøper - Mekanisk utstyr


Location: Stavanger ID: HQ00008667
Innkjøper - Mekanisk utstyr  
   
- Erfaring fra innkjøpsrollen i gjennomføring av EPCI prosjekter (PRB – eller kjennskap til PRB rolle)  
- Minimum 3 års erfaring som innkjøper innen olje- og gassbransjen eller relatert virksomhet  
- Gode kunnskaper i bruk av Excel  
- God kjennskap til/erfaring i bruk av Terms & Conditions /standarder utviklet av Olje-Gass industrien for anskaffelser  
- Utarbeidelse av strategi dokument, evaluering, forhandling, oppfølging og avslutning.  
- Gode språkkunnskaper og fremstillingsevner skriftlig og muntlig, både på norsk og engelsk  
   
Location:  
Stavanger