Senior Marine Engineer - OW


Location: Haugesund ID: HQ00008665
Senior Marine Engineer - OW
 
- Assistere arbeid mot T&I kontraktør (interface)
- Faglig oppfølging av HTV (heavy transport vessel) kontrakt og utlasting- og veiingskontrakt
- Produksjon av marine operasjoner dokumenter (manualer/prosedyrer)
- Følge opp tegningsproduksjon relatert til marine operasjoner
- Utføre fortøyningsberegninger (fortøyning ved kai)
- Disiplinsjekk av fortøyningsberegninger (fortøyning ved kai) og prosedyrer
- Utarbeide utlastingsmanualer (i samarbeid med utlastingskontraktør)
- Etablere underlag for design og beregning av temporære stålkonstruksjoner i tilknytting til marine operasjoner
- Etablere underlag til prisforespørsler av tjenester og utstyr i tilknytting til marine operasjoner
 
Qualifications:
 
- Minimum 5-10 års erfaring er ønskelig-
- God kjennskap til regelverk for marine operasjoner (blant annet DnV-OS-H101 m.fl - VMO standard)
- God kompetanse innenfor arbeid mot T&I kontraktør (interface)
- Erfaring med offshore operasjoner og verftsoperasjoner (interntransport, løft med flytekran)
- Erfaring med utlasting og innlastingsoperasjoner ved bruk av SPMT’er
- Fortøyning av fartøy ved kai (utenom og i forbindelse med utlastingsoperasjoner)
- Erfaring med sjøtransport av moduler ved bruk av HTV (heavy transport vessel)
- Kjennskap til PDMS/E3D og Navisworks som 3D verktøy
- Master Degree
 
Location:
Haugesund