Senior Planledere


Location: Stavanger ID: HQ00008636
Senior Planledere
 
- Lede planleggingen av prosjektet i henhold til etablerte prosedyrer og rutiner
- Lede, motivere og utvikle personalet i prosjektets planleggerteam
- Ansvarlig for at planprosedyrer og rutiner innarbeides i prosjektet
- Etablere og vedlikeholde planer, planleggingssystem og grensesnitt for å dekke prosjektets behov
- Ansvar for ukentlig og månedlig planrapportering
- Veilede og assistere alle involverte parter i prosjektet vedrørende detaljplanlegging og fremdriftsrapportering
- Evaluere fremdrift og produktivitet
- Gjennomføre trendanalyser
- Delta i interne forbedringsprosjekter
 
Kvalifikasjoner:
- Ledererfaring
- Teknisk utdannelse
- 5-10 års erfaring som planlegger/planleder i EPCI prosjekter
- Erfaring med bruk av Safran eller Primavera
 
Lokasjon:
Stavanger