Marine Logistics Coordinator


Location: Stavanger ID: HQ00008589
Marine Logistics Coordinator
 
- Ansvarlig for å koordinere og administrere forsyningsflåten etter prioritert plan og behov.
- Ansvarlig for å ivareta maritime beredskapskrav på COPSAS’ opererte felt.
- Ansvarlig for å håndtere aktivitetene i henhold til gjeldende prosedyrer og retningslinjer, samt sikre at fartøyene innehar nødvendig oppdatert informasjon og dokumentasjon, og dermed riktig forutsetninger for forskriftsmessig gjennomførelser.
- Ansvarlig for å kommunisere med kundegrupper og leverandører for å koordinere lastemengder på riktig plass til riktig tid.
- Ansvarlig for å koordinere med kaiplass, tank last og rengjøring.
- Ansvarlig for å forsørge daglig kommunikasjon mellom kunde-/bruker grupper og fartøy vedrørende last og operasjoner.
- Ansvarlig for å til enhver tid framstå som en representativ ambassadør for selskapet i tråd med selskapets verdier, holdninger og målsetninger ovenfor interne og eksterne parter.
- Marine koordinering ved 12/7 operasjoner i henhold til skiftplan.
- Bidra sammen med gruppen i OLC for å best mulig forsørge optimal og effektiv lastelevering på sikrest mulig måte, til lavest mulig økonomisk påkjenning.
- Være et imøtekommende bindeledd og kontaktpunkt mellom fartøysmannskap, OLC og andre interessenter.
- Delta i teamets vaktordning. (Telefonvakt utenom kontortid)
- Arbeide i tett sammenheng med fartøy, brukergrupper og OLC ellers for å forsørge fokus på sikker og miljømessig fornuftig operasjon.
- Bistå med dekning og avlastning i 12/7driften av OLC etter behov og anledning.
 
Kvalifikasjoner:
- Forstår prosessene som kreves for å møte HSE mål og er fortrolig med norske lovverk.
- Selv-drevet. Sterk personlig styring og driv mot teamarbeid. Evne til å fungere effektivt i en sterk gruppe av likemenn,  og å drive mot optimale forretningsløsninger.
- Godt utviklet kommunikasjonsevne.
- Grei forståelse for hele verdikjeden inkludert HMS, logistikk, innkjøp og drift.
- God disposisjon for å håndtere endringer.
- 3+ år relevant erfaring innen logistikk, forsyning, transport og operasjonell støtte.
- Maritim bakgrunn som 1. styrmann eller tilsvarende.
- Universitetsgrad (Bachelor eller høyere) eller relevant erfaring.
 
Lokasjon:
Stavanger