Senior Ingeniør Elektro


Location: Bergen ID: HQ00008561
Senior Ingeniør Elektro
 
- Detalj prosjektering/engineering elektro system i hovedsak knyttet til generator kontroll panel og spenningsregulatorer
- Tegning og dokumentasjon utarbeidelse
- Egenkontroll og disiplinkontroll av tegninger og dokumenter
- Leverandøroppfølging, pakkeansvarlig ingeniør
Qualifications:
- Fagskole/Technical college, Bachelor of Science or Master of Science
- Min 2 års erfaring med Generator kontroll panel.
- God erfaring med Spennings regulering (AVR), Magnetisering Krets & Synkronisering av Generator
- God erfaring med innfasing av komponenter i anlegg som er i drift
- Erfaring med Vern, Lastavkasting/deling og Nødkraft systemer
- Norsk og engelsk muntlig og skriftlig
- Sikkerhetskurs for offshore
- FSE/EX
 
Location:
Bergen