Struktur Beregner


Location: Stavanger ID: HQ00008423
Struktur Beregner
 
- Utføre strukturberegning/analyse
- Utarbeide beregningsrapporter
- Utføre disiplinsjekk av beregningsrapporter
- Arbeide med studier, gjennomføringersprosjekter og mindre vedlikeholds prosjekter
- Være ansvarlig for gitte oppgaver (timeforbruk og progress iht. plan)
- Kontinuerlig kommunisere med relevante disipliner for utførelse av gitt arbeid
- Kunne påta seg disiplinansvar (disiplinansvarlig ingeniør – DRE) i gitte prosjekter
 
Qualifications:
- Master eller bachelor grad som struktur ingeniør
- Minimum 5-10 års erfaring innen strukturberegning/analyse på offshore relaterte prosjekter på norsk sokkel
- Erfaring innen strukturberegning/analyse av hovedstål (eks. offshore moduler) og utrustningsstål (eks. dekk strukturer, monorailer, løfteører, gangveier, adkomstplattformer, pipe support etc.)
- Erfaring fra offshore befaring er ønskelig
- Erfaring som disiplinansvarlig ingeniør (DRE) er ønskelig
- God kjennskap til bruk av analyseprogrammer som STAAD.Pro (påkrevd), Sesam GeniE (ønskelig) og Abaqus (ønskelig)
- God kjennskap til bruk av MathCAD
- God kjennskap til relevante NORSOK, Eurocode og DNV-standarder
- Noe kjennskap til bruk av PDMS (view); ønskelig
- Office standard software
- Flytende norsk kunnskaper; skriftlig og muntlig - ønskelig
- Gode engelsk kunnskaper; skriftlig og muntlig
 
Location:
Stavanger