MC Felting E&I


Location: Haugesund ID: HQ00008377
MC Felting E&I
 
- Oppfølging av status ProCoSys
- Kontinuerlig følge opp kvalitet på installasjonsaktivitetene
- Identifiser evt. Kvalitetsproblemer, anbefale løsninger/forbedringer og overvåke korrektive tiltak
- Kontinuerlig oppdatering av as-built, sjekklister og sertifikater for pågående arbeid
- Kalle inn til punch-runder og overlevering av utført arbeid
- Følge opp MC dokumentasjon onder intallasjonsperiode, samt kvittere ut MC sertifikater
- Klargjøre dokumentasjon for MC og overlevering
 
Kvalifikasjoner:
- Teknisk fagskole eller høyere innen elektro / instrument
- Erfaring med MC/felting arbeid
- Erfaring med bruk av Aibel sine datasystemer
- Erfaring som MC ing.
- Erfaring fra Aibel byggeprosjekter
 
Lokasjon:
Haugesund