Metode E&I


Location: Stavanger ID: HQ00008372
Metode E&I
 
- Metode arbeid og arbeidspakker innen E&I fagene.
- Offshore survey kan forventes
- Tett og godt samarbeid med Engineering
- Input til plan
- Utarbeide arbeidspakker til offshore bruk, beskrivelse på norsk.
- Beskrive jobbene i arbeidspakken på en slik måte at den blir utført på en sikker og god måte.
- Ta ut nødvendig dokumentasjon for å utføre jobben – plot planer – 3D bilder etc.
- Bidra til et godt miljø i prosjektet
 
Qualifications:
- Fagbrev innen et E&I fag
- Erfaring med Construction arbeid onshore eller offshore
- Erfaring med jobbsetting
- Gode data kunnskaper
- God arbeidsbeskrivelse i pakken, forståelse for hva som er nødvendig i pakken -tegninger – skjema - P&ID etc.
- Gode Engelsk kunnskap, men arbeidsbeskrivelse på norsk
- God på kommunikasjon og samarbeid
- Fokus på HMS
- Fordel med kjennskap til våre datasystemer.
 
Location:
Stavanger