Teknisk tegner


Location: Bergen ID: HQ00008368
Teknisk tegner
 
- Tegningsoppdatering I 2D (Microstation) for piping/mekanisk/struktur
- Oppdatering I PDMS/E3D
- Tag-behandling
 
Qualifications:
- Teknisk tegner
- Krever erfaring med isometriske tegninger av rør
- Min 5 års erfaring som teknisk tegner, fortrinnsvis mot olje-gass industrien
- Må beherske norsk skriftlig og muntlig
- Erfaring med Microstation
- Erfaring med PDMS
- Erfaring med STID og Proarc er en fordel
 
Location:
Bergen