HMS insp / Rådgiver 14/21 rotasjon (dag / natt)


Location: Haugesund ID: HQ00008350
HMS insp / Rådgiver 14/21 rotasjon (dag / natt)
 
- Representere og forsterke synlig engasjert ledelse gjennom utstrakt virksomhet I felt.
- Løpende vurdering av barrierer
- Følge opp arbeidslag på HMS
- Delta I før jobb samtaler og QIE
- Delta i risikovurderinger (SJA, ROS etc.)
- Følge opp observasjoner, uønskede forhold og nesten ulykker (HMS rapportering) og pådriver for god rapportering / oppfølging av rapporter
- Kommunisere og ha et tett samarbeid med arbeidsledere
- Delta aktivt ved mottak av nytt personell
- Hjelpe til med koordinering av arbeidet i felt
 
Qualifications:
- Utdanning relater til HMS / erfaring innen HMS arbeid
- Fordel med erfaring fra tidligere jobber som HMS inspektør/HMS coordinator
- Kjennskap til systemer, som Pims HSSE, styringssystemer, Chess
- Strukturert og god kunnskap om HMSS regelverk
- Gode samarbeidsevner/kommunikasjon og IT kunnskaper
- God i Engelsk og Norsk muntlig/skriftlig
 
Location:
Haugesund