LCI Koordinator


Location: Stavanger ID: HQ00008339
LCI Koordinator
 
- Følge opp og levere LCI leveranser i henhold til prosjekt plan.
- Sikre god kommunikasjon mellom involverte disipliner, fabrikasjon, installasjon, ferdigstillelse og kunde
- Kvalitet sikre prosjektets LCI leveranse i henhold til krav fra kunde samt gjeldende styrings system
 
Qualifications:
- Teknisk Fagskole, BCS /MSC Education
- Minimum 3 års erfaring med arbeid på norsk prosjekt.
- Erfaring fra Norsok Standard
- Erfaring fra tilsvarende funksjon innen olje og gass bransjen er en fordel
- Må beherske norsk og/eller engelsk
 
Location:
Stavanger