Senior Sikkerhetsingeniører


Location: Bergen ID: HQ00008335
Senior Sikkerhetsingeniører
 
- Posisjonen skal kunne bære disiplinansvar for teknisk sikkerhet i egne prosjekter, samt bistand og samarbeid i disiplinen.
- Eksempel på ansvarsområder i studie- og prosjekteringsfase av prosjekter i vedlikeholds- og modifikasjonsavtalen:
- Aktiv brannbeskyttelse
- Passiv brannbeskyttelse,
- Områdeklassifisering og tennkildekontroll
- Brann og gassdeteksjon
- Rømning, evakuering og redning
- Teknisk arbeidsmiljø
- Ytre miljø
 
Qualifications:
- Krav til utdannelse: Bachelor- (eller master-) grad innen relevant fagområde. Petroleumsrelatert utdanning med sikkerhet som hovedretning, eller branningeniør.  
- Minimum 5 års arbeidserfaring
- God erfaring fra vedlikeholds- og modifikasjonsarbeid, studier og realiseringsprosjekter
- Erfaring med HAZOP, HAZID og Design Review
- God kjennskap til relevante regelverk og standarder, som eksempel PTIL, NORSOK og ISO standarder
- Kjennskap til Equinors systemer og selskapsspesifikke krav
- Erfaring med Pipenet er en fordel.
- Evne til å arbeide både selvstendig og i grupper
- Multidisiplin forståelse og gode samarbeidsevner
- Proaktiv og engasjert
- Gode norskkunnskaper er en fordel, ikke et krav  
Location:
Bergen