Admin personell


Location: Hammerfest ID: HQ00008327
Admin personell
 
- Mottak av personell til TA20. Informere om bosted/jobb/kurs etc.
- To personer på vaktordning.
- Må ha lokalkunnskap til Melkøya og Hammerfest.
- Skal ikke ha fysisk kontorsted hos Aibel. All dokumentasjon handles av adm.coordinator i Aibel Hammerfest
   
Qualifications:
- Videregående skole el. tilsvarende, eventuelt relevant arbeidserfaring  
- Erfaring fra tilsvarende arbeid
- Like å kommunisere med folk
- Må ha lokalkunnskap til Melkøya og Hammerfest.
- Strukturert, samarbeidsvillig, nøyaktig og systematisk
- Generell god IT kompetanse
- Må beherske norsk og engelsk
- MÅ ha førerkort kl. B
 
Location:
Hammerfest