Prosjekt ingeniør


Location: Stavanger ID: HQ00008298
Prosjekt ingeniør
 
- Delta i oppstartsfasen med ansvar for å definere prosjektets disiplinsammensetning og kompetansebehov
- Etablere godt samspill og kommunikasjon mellom alle involverte aktører i prosjektgjennomføringsfasen
- Sikre og følg opp at prosjektene utføres med god økonomi-, risiko-, fremdrifts- og kontraktstyring
- Oppfølging av detalj prosjektering, fabrikasjon, testing og installasjon
- Oppfølging av at prosjekteringen er i henhold til gjeldende krav og regelverk
- Oppfølging av prosjektmilepæler og rapportering av disse
 
Qualifications:
- Høyere teknisk utdanning
- Min 10 års erfaring med engineerings ledelse på norsk sokkel
- Detaljkunnskap om krav og retningslinjer i gjeldende lover, forskrifter og Norsok standarder
- Multidisiplin forståelse
 
Location:
Stavanger