Work prep / metode piping / struktur


Location: Stavanger ID: HQ00008293
Work prep / metode piping / struktur
 
- Metode arbeid og arbeidspakker innen rør / struktur.
- Offshore survey kan forventes
- Tett og godt samarbeid med Engineering
- Beskrive jobbene i arbeidspakken på en slik måte at den blir utført på en sikker og god måte.
- Input til plan
- Kunne ta ut nødvendig dokumentasjon – plot planer – 3D bilder etc.
- Utarbeide arbeidspakker til offshore bruk, beskrivelse på norsk.
- Være støtte for arbeidspakke teamet
 
Qualifications:
- Fagbrev innen et mekanisk fag
- Ha erfaring fra metode arbeid i tilsvarende oppgaver
- Ha Construction erfaring fra offshore / onshore arbeid, formann – MC eller annen relevant erfaring
- Like å jobbe i team
- Godt humør
- Gode engelsk og norsk kunnskaper, muntlig og skriftlig
- Gode data kunnskaper
 
Location:
Stavanger