Instrument Senior Engineer


Location: Bergen ID: HQ00008210
Instrument Senior Engineer
 
- Delta i studier og realiseringsprosjekter i rammeavtalen
- Detaljprosjektering og estimering innen instrumentering
- Utarbeidelse av dokumentasjon og tegninger som Cause&Effect, System Control Diagrams, Loopdiagram for prosess-, brann&gass- og sikkerhetssystemer
- Utarbeide jobbpakker og følge opp leveranser
- Disiplinsjekk av prosjekteringsunderlag (tegninger og jobbpakker)
- Oppfølging av leverandør
- Delta på forhåndstest/FAT hos leverandør
- Delta på utprøving
- Utføre as-built  
Kvalifikasjoner:
- Bachelor- eller Mastergrad innen relevant fagområde, instrumentering/automasjon
- Gyldig offshore sikkerhetskurs
- 5-10 års erfaring innen olje og gass relater virksomhet
- God erfaring med vedlikeholds og modifikasjonsarbeid
- God kunnskap om offshore instrumentering og elektrisk utstyr
- God kjennskap til relevante regelverk og standarder, som eksempel NPD, ATEX, IEC61892 og NORSOK
- Erfaring med flere prosess- og hjelpesystemer
- God kjennskap til Equinors prosjekterings- og IT-systemer (eksempel STID, ProCoSys)
 
Lokasjon:
Bergen