MC/Feltingeniør Piping/Mekansik og Struktur disiplinene


Location: Haugesund ID: HQ00008042
MC/Feltingeniør Piping/Mekansik og Struktur disiplinene
 
- Oppfølging av installasjon av piping, struktur og mekanisk utstyr
- Oppfølging/dokumentasjon av trykktesting
- MC utsjekk av installert utstyr, piping, mekanisk
- Oppfølging av status i ProCoSys.  
 
Kvalifikasjoner:
- Bachelorgrad eller høyere innen Piping, Mekaniske og struktur fag.
- Erfaring med MC piping/mekanisk/struktur.
- Manglende formell kompetanse kan kompenseres med lang relevant erfaring
- Erfaring med bruk av Aibel sine datasystemer
- Erfaring som MC/felt ingeniør
- Erfaring fra Aibel byggeprosjekter
 
Lokasjon:
Haugesund