Senioringeniør teknisk sikkerhet


Location: Stavanger ID: HQ00008033
Senioringeniør teknisk sikkerhet
 
- Ansvarlig for leveranser innen teknisk sikkerhet disiplinen i tilbud, studier og gjennomføringsprosjekter.
- Estimering av arbeidsomfang for disiplinen i prosjekt.
- Detaljengineering og utarbeide nødvendig teknisk underlag ihht. kundekrav og spesifikasjoner (analyser, dokumenter, tegninger).
- Risikogjennomganger både på design og installasjonsrisiko.
- Aktiv rolle i designgjennomganger, HAZOP, SAFEOP etc.
- Samhandling og koordinering med andre disipliner internt i prosjekt, med offshore installasjonspersonell og med kunde.
 
Kvalifikasjoner:
- Norsk og engelsk flytende, muntlig og skriftlig
- Min. teknisk fagskole, helst bachelor eller master i tekniske fag/ingeniør.
- Min. 5 års relevant erfaring, helst fra modifikasjonsprosjekter og gjerne med Equinor som kunde.
- Erfaring fra å jobbe selvstendig i multidisipline studier og modifikasjonsprosjekter med ansvar for leveranser innen teknisk sikkerhet disiplinen.
- Bred erfaring innen disiplinen både med teknisk sikkerhet, arbeidsmiljø og ytre miljø.
- Fordel med erfaring fra offshore erfaring fra surveys e.l.
- God kjennskap til Equinor sine krav, spesifikasjoner og arbeidsmetodikk er ønskelig.
- God multi-disiplin forståelse er et krav.
 
Lokasjon:
Stavanger