Senior Prosess Ingeniør


Location: Stavanger ID: HQ00008032
Senior Prosess Ingeniør
 
- Ansvarlig for leveranser innen prosess disiplinen i tilbud, studier og gjennomføringsprosjekter.
- Estimering av prosess arbeidsomfang i prosjekt.
- Selvstendig utføre prosesstekniske beregninger & utarbeide preliminært og detaljert prosessfilosofi, prosessdesign og tegningsunderlag.
- Selvstendig utarbeide prosessteknisk underlag for innkjøp og innen disiplinen ihht. krav og spesifikasjoner.
- Aktiv rolle i designgjennomganger, HAZOP, SAFEOP etc.
- Samhandling og koordinering med andre disipliner internt i prosjekt og med kunde.
 
Kvalifikasjoner:
- Engelsk flytende, muntlig og skriftlig
- Helst norsk flytende, muntlig og skriftlig
- Minimum bachelorgrad innen prosessfag er et krav
- Min. 10 års relevant erfaring fra modifikasjonsprosjekter, gjerne med Equinor som kunde.
- Erfaring fra å jobbe selvstendig i multidisipline studier og modifikasjonsprosjekter med ansvar for prosessleveranser.
- Solid og bred kunnskap og erfaring innen prosessdisiplinen, og må ha god kjennskap til offshore prosess systemer, prosesskontroll og utility systemer.
- Ønskelig med erfaring med dimensjonering av prosessutstyr og prosess simuleringer.
- Fordel med erfaring fra offshore erfaring fra surveys e.l.
- God kjennskap til Equinor sine krav, spesifikasjoner og arbeidsmetodikk er ønskelig.
- God multi-disiplin forståelse er et krav.
 
Lokasjon:
Stavanger