HMS Rådgiver


Location: Stavanger ID: HQ00008020
HMS Rådgiver
 
- Jobbe sammen med HMS leder i vårt største byggeprosjekt, og bidra til HMS måloppnåelse
- Utvikle og administrere HMS kursprogram for vårt prosjektpersonell  
- Undervise vårt prosjektpersonell i HMS elementer tilknyttet prosjektgjennomføring.
- Følge opp HMS rådgivere på byggeplass.
- Administrere HMS rapportering i prosjektet.
- Utvikle og følge opp implementering av HMS kampanjer.
- Følge opp granskning av HMS relaterte hendelser fra byggeplass.
Kvalifikasjoner:
- Relevant HMS utdanning (MSc/MBA, BSc eller verneingeniør) og minimum 3 års relevant erfaring. Manglende utdannelse kan kompenseres med lengre relevant erfaring
- HMS Erfaring fra vår bransje og lignende posisjon.
- Kommunikasjonserfaring, gjerne som kursholder.
- Erfaring fra HMS gjennomføring i fabrikasjonsprosjekter, fortrinnsvis større EPCI prosjekter
- God kompetanse på styringssystemer
- Spisskompetanse på HMS emne er bra
- Erfaring med risikovurderinger og risikostyring.
- God kjennskap til lover, forskrifter og relevante industristandarder (AML og NORSOK)
- Erfaring med gjennomgang og læring av hendelser / granskning
- Gode kommunikasjonsevner både på norsk og engelsk
- Erfaring fra offshore er ønskelig.
Lokasjon:
Stavanger