Struktur Ingeniør


Location: Stavanger ID: HQ00007993
Struktur Ingeniør
 
- Analyser og detaljberegninger av rørstøtter og struktur (ULS, SLS, ALS og FLS tilstand)
- Delta i designutvikling og sjekk av tegninger for sekundær struktur i stål og aluminium
- Utarbeide og sjekking av beregningsrapporter for lastbærende struktur
- Befaringer offshore og onshore
- Studiearbeid
- Delta i design og planlegging av offshore operasjoner
- Utarbeide fjernings- og installasjonsfilosofi
- Definere og estimere disiplinens arbeidsomfang ved oppstart av prosjekter og tilbudsarbeid
 
Kvalifikasjoner:
- Minimum B.Sc innen struktur eller tilsvarende relevant utdannelse
- Minst 5 års erfaring med beregninger av stålkonstruksjoner/rørstøtter
- Erfaring fra modifikasjonsprosjekt innen olje og gass
- God kjennskap til gjeldende norsk regelverk og standarder (NORSOK, DNVGL, Norsk Standard og Eurokode)
- Erfaring i bruk av Staad.Pro og/eller DNVGL SESAM, kjennskap til USFOS, PDMS og ProArc vil være av fordel
- Multidisiplin forståelse for å oppnå optimale og veltilpassede strukturelle løsninger
- Sikre at gjennomføring for fagdisiplinen i prosjekter gjøres i henhold til kontrakt, regelverk og gjeldende standarder
- Påse at kundens HMS-regelverk og prosedyrer blir etterfulgt.
 
Lokasjon:
Stavanger