Automasjons Ingeniør


Location: Sandefjord ID: HQ00007956
Automasjons Ingeniør
 
Utarbeide retningslinjer og spesifikasjoner for sikkerhets og automasjonssystemer (SAS)
Definere og utarbeide løsninger for PCS, PDCS, F&G, ESD, PSD og HVAC
Utarbeide SCD, C&E, sekvensdiagram, FS, IO liste, signallister og tilsvarende
Oppfølging og samarbeid med kontrollsystemleverandør
Interface mot andre disipliner
Site surveys
Deltakelse på FAT og SAT
 
Kvalifikasjoner:
Minimum Bachelor eller høyere, teknisk fagskole eller lang relevant erfaring kan i noen tilfeller vurderes.
Minimum 5 års erfaring med automasjonsleveranser fra modifikasjons - og gjennomføringsprosjekt offshore.
Erfaring og inngående kjennskap til automasjonsdesign og relevante standarder som NORSOK, ATEX, PTIL, IEC og Equinor's tekniske kravspesifikasjoner (TR'er).
Erfaring fra å utarbeide SAS underlag som SCD, C&E, Sekvensdiagram, funksjonsbeskrivelser (FS) og annen dokumentasjon som beskriver implementering av ny/endret kontrollsystemlogikk.
Erfaring fra samarbeid med og FAT hos kontrollsystemleverandør.
STID
Procosys
FSE inkl. Praktisk HLR
EX kurs
Norsk og engelsk skriftlig og muntlig
 
Arbeidssted:
Sandefjord.