Planlegger


Location: Bergen ID: HQ00007939
Planlegger
 
- Utarbeidelse av installasjonsaktiviteter
- Innhenting av 3 parts tjenester/aktiviteter
- Innhenting av data fra andre disipliner/faser
- Oppfølging av datoendringer og fremdrift
- Delta i avklaringer mot kunde
- Vedlikehold av AO'er i SAP
 
Kvalifikasjoner:
- Bachelorgrad innen teknisk fagretning.
- Lang erfaring som installasjonsplanlegger kan oppveie for manglende formell utdanning.
- 2-3 års erfaring innen installasjon og installasjonsplanlegging innen olje & gass sektoren
- Erfaring fra Vedlikehold og Modifikasjoner er en fordel
 
Arbeidssted:
Bergen