Mechanical Engineer


Location: Bergen ID: HQ00007928
Mechanical Engineer
 
- Studiearbeid og prosjekteringsoppgaver
- Befaring offshore
- Utarbeidelse av tekniske forespørsler for mekanisk utstyr
- Oppfølging av leverandør og leverandørdokumentasjon
- Møtevirksomhet og input til rapporter
 
Kvalifikasjoner:
Bachelor Degree
Min 5 års erfaring innen olje og gass
Erfaring fra vedlikeholds- og modifikasjonsarbeid
God kunnskap til mekanisk utstyr
Kjennskap til Statoils selskapsspesifikke krav (foretrukket)
Kjennskap til relevante regelverk og standarder, som eksempel PTIL, NORSOK og ISO standarder
Flytende norsk og engelsk - muntlig og skriftlig
 
Arbeidssted:
Bergen