Piping test ingeniør/metode 


Location: Stavanger ID: HQ00007917
Piping Test ingeniør/metode
 
I forbindelse med prosjektgjennomføringen er det behov for en Test Ingeniør / metode for å ivareta kvaliteten og sikre gjennomføringsmetoden når det gjelder rør test fagene.
Oppgaven vil blant annet gå ut på å identifisere behov, utarbeide job pakker, skaffe utstyr, estimere timer.
 
-Prosjekteringsoppgaver innenfor testing i henhold til kontrakt
-Test forberedelse i henhold til krav.
-Etablere/oppdatere test pakker/prosedyrer.
-Følge opp test pakker/aktiviteter
 
Kvalifikasjoner:
Relevant teknisk fagdisiplin
Erfaring med Olje&Gas industrien og prosjektgjennomgøringsprosesser
Erfaring med prosedyrer og krav for olje&gass industrien
Erfaring med test forberedelser/utføresle onshore/offshore
Arbeide selvstendig og i prosjekt team
Norsk & Engelsk språk skriftlig og muntlig
Erfaring fra arbeid på norsk sokkel
 
Arbeidssted:
Stavanger