Arbeidsmiljø Ingeniør


Location: Stavanger ID: HQ00007883
Arbeidsmiljø Ingeniør
 
-Påse at design er i henhold til NORSOK S-002 og S003
-Oppfølging av støykrav på utstyr og ventiler
-PRE oppgaver på Safety utstyr
-Avholde design gjennomganger som HSE Layout Reviews og Constructability analyser
 
Kvalifikasjoner:
Relevant teknisk utdannelse, minimum Bachelor nivå.
Høy fagkompetanse innen Arbeidsmiljø , Minimum 7 års erfaring med arbeid vektlegging på NORSOK S-002 og S-003
Erfaring fra topside Greenfield og Brownfield prosjekt.
Erfaring fra offshore studier og topside prosjekt på norsk sokkel.
Detaljkjennskap til krav og retningslinjer i gjeldende lover, forskrifter, Norsok standarder og kundekrav.
Erfaring fra offshore survey på norsk sokkel.
 
Arbeidssted:
Stavanger