Piping Designer PDMS


Location: Stavanger ID: HQ00007851
Piping Designer PDMS
 
-Ansvarlig for tekniske løsninger innen piping og layout.
-Utføre rørmodellering, utkast og utvinningsaktiviteter.
-Utføre uavhengige rør- og layoutstudier.
-Delta i Studier og estimering av røraktiviteter.
-Koordinere arbeidsoppgaver internt i disiplinen mellom layout, rørspenning og rørstøtte.
-Utføre offshore og landbasert undersøkelser.
-Gi teknisk dokumentasjon i samsvar med kundens krav.
-Generere tegninger og arbeidspakker for fabrikasjon og installasjon
 
Kvalifikasjoner:
Relevant teknisk utdannelse, bachelorgrad eller lignede.
Minimum 5 års erfaring.
Erfaring fra arbeid i modifikasjonsprosjekter, og helst fra Nordsjøen.
Erfaring med rør og layoutdesign ved hjelp av PDMS som modelleringsverktøy.
Tverrfaglig forståelse og erfaring fra arbeid i studie- og utførelsesprosjekter.
Kunnskap til styrende forskrifter og standarder; ASME, NORSOK etc.
Kan forberede rør jobbkort for offshore installasjoner.
Kunnskap om følgende verktøy: PDMS, Proarc og MicroStation / AutoCAD.
Offshore sertifikat
Krav til gode norsk og engelsk kunnskaper, muntlig og skriftlig.
 
Arbeidssted:
Stavanger