Process Engineer


Location: Stavanger ID: HQ00007805
Process Engineer
 
- Follow-up of contractor design work.
- Liaison with Snorre operations team.
- Selvstendige ingeniører som ha god driftserfaring.
- Ansvar for prosessdisiplinen ift verifisering og mottak RFO på vegne av drift/AI.
- Bør ha multidisiplin forståelse og trekke på nødvendige ressurser i organisasjonen ved behov.
- Bidra i kvalitetssikring av designbasis, funksjonsbeskrivelser og TORG dokumenter.
- Deltagere i HAZID/HAZOP og designgjennomganger for å se at gammelt og nytt er sammenfallende.
 
Kvalifikasjoner:
- Prosess simulations, prosess design and calculation, experience with project work and operation.
 
Lokasjon:
Stavanger