Rørledningsinspesjon


Location: Stjørdal ID: HQ00007802
Rørledningsinspesjon
 
Planlegge/få gjennomført/dokumentert FV på rørlednings systemene ved bruk av SAP.
I dette ligger det å ha oversikt over omfang og frekvenser på utvendig rør inspeksjoner med tett oppfølging mot våre fartøymiljø og Fagingeniør.
Gå inn i SAP finne relevante FV’er.
Verifisere at innholdet er oppdatert i samhandling med vårt subseapersonell.
Sjekke at arbeidsodre blir generert korrekt og sørge for at FV blir utført ved å bestille tjenesten internt til våre fartøymiljø.
Oppdatere FV etter endt inspeksjon.
 
Kvalifikasjoner:
God kompetanse i SAP systemet, inkl SAP knyttet til rørledningsfaget.
Kjennskap til rørledningsfaget/subsea.
Kompetansekrav 2 eller sekundært 1.
 
Lokasjon:
Stjørdal og Bergen