Senior Ingeniør Automasjon


Location: Bergen ID: HQ00007788
Senior Ingeniør Automasjon  
 
- Detalj prosjektering/engineering automasjon inkludert egenkontroll og disiplinkontroll
- Utarbeide dokumentasjon/tegninger/blokkskjema i både små oppdrag, studier og realisering av større EPCI prosjekter
- Utarbeide underlag for jobbpakker, jobbsette og lage uttestingsprosedyrer
- Leverandøroppfølging, pakkeansvarlig ingeniør
- Utføre endringer i Tag og Doc register
- Tilbudsarbeid/Estimering av disiplinoppgaver basert på teknisk beskrivelse   
 
Kvalifikasjoner:
Ingeniørhøgskole (Bachelor) eller Master
Fordel med fagbrev i tillegg til ingeniørkompetansen  
8+ års erfaring fra on- / offshore arbeid. Både nye anlegg og modifisering på anlegg i drift
Kjennskap til NEK / IEC / NORSOK regelverk og gjerne erfaring med tekniske krav stilt av operatørselskaper på norsk sokkel
Erfaring fra større prosjekter og studier der et eller flere av følgende tema er dekket: elektrifisering land/hav, transformatorstasjoner, prosjektering av kontrollsystemer, generator kontroll panel, turbinkontrollsystem/kompressorkontrollsystem, innkjøps og tredjeparts oppfølging,  
Kunne lede og jobbe i egen disiplin og samtidig forstå og bidra i det multidisipline arbeidet som pågår samtidig
Norsk og engelsk muntlig og skriftlig
Gode samarbeidsevner og selvstendighet
FSE og EX.
Sikkerhetskurs for offshore er en fordel
 
Arbeidssted:
Bergen