Prosjektleder


Location: Stavanger ID: HQ00007783
Prosjektleder
 
-Ledelse av studier og gjennomføringsoppdrag innen MMO prosjektportefølje.
-Gjennomføre prosjekter/oppdrag slik at HMS-krav med tilhørende risikostyring er ivaretatt i alle faser av gjennomføringen og i valg av teknisk løsning.
-Ansvarlig for oppdragets tekniske og økonomiske resultater.
-Sikre at prosjektets/oppdragets arbeidsomfang er klart definert, og at det estimeres, planlegges og gjennomføres ihht. kontraktuelle forpliktelser, interne krav og etablert styringssystem.
-Definere behov for kapasitet og kompetanse  gjennom etablering og vedlikehold av ressursplan for oppdraget.
-Sikre en effektiv involvering og styring av underleverandører og 3. parts leverandører.
-Ekstern og intern rapportering ihht. kontraktuelle forpliktelser og interne krav.
-Sikre at alle endringer blir identifisert, kvantifisert og behandlet ihht. etablerte avvik-/endringsprosedyrer.
-Sikre effektiv kommunikasjon og et tillitsfullt samarbeid med kundene.
 
Kvalifikasjoner:
Relevant Bachelor- eller Masterutdanning.
Norsk og engelsk flytende, muntlig og skriftlig
Fagbrev eller Teknisk fagskole i kombinasjon med relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.
Teknisk utdanning (gjerne innen Elektro, Instrument, Automasjon eller Prosess).
Minimum 5 års relevant prosjektledererfaring.
God forståelse for- og erfaring med gjennomføring av multidisipline prosjekter, gjerne modifikasjonsprosjekter på topside.
God forståelse for oppbygging av estimater/planer.
God kommersiell/kontraktuell erfaring og forståelse.
Kundeverktøy tilsvarende Equinors; PIMS, kjennskap til ProCoSys, STID, SAP, ARIS
 
Arbeidssted:
Stavanger