Innkjøper


Location: Bergen ID: HQ00007744
Innkjøper
 
-Utarbeidelse av forespørselsdokumentasjon
- Innhenting av tilbud og kommersiell evaluering av tilbud
- Innkjøp av varer og tjenester
- Ansvar for større og komplekse innkjøpspakker
- Forhandlinger
- Oppfølging av leveranser og leverandører
- Avvikshåndtering
 
Kvalifikasjoner:
Minimum Bachelorgrad innen økonomi & Adm, logistikk / anskaffelse (eller tilsvarende)  
Ønskelig med erfaring som prosjektinnkjøper innen olje & gass. Erfaring fra innkjøp av ventiler er en fordel.  
Erfaring med SAP som innkjøpssystem er en fordel
Svært god kommersiell forståelse og kompetanse på innkjøpsprosessen
Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner, både på norsk og engelsk
Gode kunnskaper i Excel
 
Arbeidssted:
Bergen