HR Administrator


Location: Stavanger ID: HQ00007742
HR Administrator
 
Administrative oppgaver i forbindelse med ansettelser og avslutning av ansettelsesforhold.
Produksjon av kontrakter, avtaler, attester og lignende.
Administrative oppgaver knyttet til visumprosesser.
Rapportering av HR data og oppfølging etter behov.
Administrasjon og rapportering knyttet til timeregistrering.
Oppdatering og monitorering av HR data.
Utarbeide sykefraværsstatistikk.
Ansvar for refusjonsprosess i forbindelse med sykefravær og permisjoner.
Digitalisering av personalarkiv.
 
Kvalifikasjoner:
Solide Excel ferdigheter.
Erfaring med rapportering innen HR.
Erfaring med HR relaterte kontrakter.
Kjennskap til refusjonsprosesser mot NAV.
Datakyndig med god systemforståelse og interesse.
Universitetsgrad innen fag relevant for HR: Business Administration, Social Sciences, HR Management e.l.
 
Arbeidssted:
Stavanger