Konstruksjon/metode - sorte fag


Location: Bergen ID: HQ00007588
Konstruksjon/metode - sorte fag  
   
-Planlegge metode, lage installasjonsbeskrivelse og klargjøre systemer for installasjon  
-Utføre ingeniøroppgaver i kundesystemer som SAP og ProCoSys  
-Delta aktivt i prosjekteringsfasen med fokus på konstruksjons-/installasjonsmetode  
-Levere input til tekniske rapporter  
-Verifisere relevante dokumenter/tegninger mht. konstruksjon-/installasjonsvennlighet, jobbsetting og MC  
-Utarbeide prefabrikasjons- og installasjonspakker med tilhørende estimater  
-Definere behov for verktøy og utstyr  
- Koordinere med, samhandle og bidra med alle disipliner og prosjektleder, og samhandling med offshore  
   
Kvalifikasjoner:  
Norsk og engelsk flytende, muntlig og skriftlig  
Minimum fagbrev, helst teknisk fagskole eller høyskole  
Min. 3 års erfaring fra fabrikasjons- og installasjonsrelatert ingeniørarbeid  
Solid multidisiplin forståelse og kompetanse med hovedvekt på «sorte» disipliner  
God kunnskap om- og forståelse av hele EPCIC-verdikjeden  
Erfaring fra offshore-arbeid  
Fordel med fagbrev og erfaring som fagarbeider/formann  
Solid kjennskap til Equinor sine krav, spesifikasjoner og arbeidsmetodikk.  
MS Office, ARIS, Procosys og SAP (Equinor)  
Ønskelig med Offshore sertifikat  
   
Arbeidssted:  
Bergen