Konstruksjon/metode - hvite fag


Location: Stavanger ID: HQ00007587
Konstruksjon/metode - hvite fag
 
-Planlegge metode, lage installasjonsbeskrivelse og klargjøre systemer for installasjon
-Utføre ingeniøroppgaver i kundesystemer som SAP og ProCoSys
-Delta aktivt i prosjekteringsfasen med fokus på konstruksjons-/installasjonsmetode
-Levere input til tekniske rapporter
-Verifisere relevante dokumenter/tegninger mht. konstruksjon-/installasjonsvennlighet, jobbsetting og MC
-Utarbeide prefabrikasjons- og installasjonspakker med tilhørende estimater
-Definere behov for verktøy og utstyr
- Koordinere med, samhandle og bidra med alle disipliner og prosjektleder, og samhandling med offshore
 
Kvalifikasjoner:
Norsk og engelsk flytende, muntlig og skriftlig
Minimum fagbrev, helst teknisk fagskole eller høyskole
Min. 3 års erfaring fra fabrikasjons- og installasjonsrelatert ingeniørarbeid
Solid multidisiplin forståelse og kompetanse med hovedvekt på «hvite» disipliner
God kunnskap om- og forståelse av hele EPCIC-verdikjeden
Erfaring fra offshore-arbeid
Fordel med fagbrev og erfaring som fagarbeider/formann
Solid kjennskap til Equinor sine krav, spesifikasjoner og arbeidsmetodikk.
MS Office, ARIS, Procosys og SAP (Equinor)
Ønskelig med Offshore sertifikat
 
Arbeidssted:
Stavanger