Vedlikeholds Ingeniør


Location: Stavanger ID: HQ00007507
Senior Vedlikeholds Ingeniør
 
Arbeidsoppgaver:
Maintenance Engineering.
Utføre konsekvens klassifisering.
Utføre RBI analyser.
Etablere og oppdatere Tag.
Utføre RCM/FMEA analyser.
Etablere vedlikeholdsprogram og inspeksjonsprogram i kundens system.
Vurdere/anbefale reservedeler.
Fasilitere workshops og møter.
Støtte Engineering disiplinene innen Operability Assurance og Maintenance Engineering.
Bidra til opplæring av andre ingeniører.
 
Kvalifikasjoner:
Minimum 8 års erfaring innen Maintenance engineering
Relevant teknisk utdannelse, minimum ingeniør nivå.
Høy fagkompetanse innen Operability Assurance og Maintenance Engineering.
Erfaring fra topside Greenfield og Brownfield prosjekt.
Erfaring fra offshore studier og topside prosjekt på norsk sokkel.
Detaljkjennskap til krav og retningslinjer i gjeldende lover, forskrifter, Norsok standarder og kundekrav.
Erfaring fra offshore survey på norsk sokkel.
 
Arbeidssted:
Stavanger