SAS/Instrument Ingeniør


Location: Stavanger ID: HQ00007450
SAS/Instrument Ingeniør
 
- Utarbeide design for instrumentering/automasjon, B&G og SAS systemer (loop, SCD, C&E, dataark, IS-beregning m.m.)
- Produsere underlag/jobbpakker for installasjon
- Spesifisere og følge opp innkjøp av tredjepartsleveranser (SAS/kontrollsystemer, instrumenter, ventiler, bulk m.m.)
- Definere og estimere disiplinens arbeidsomfang ved oppstart av prosjekter og tilbudsarbeid
- Sikre at gjennomføring for fagdisiplinen i prosjekter gjøres i henhold til kontrakt, regelverk og gjeldende standarder
- Påse at Endúr og kundens HMS-regelverk og prosedyrer blir etterfulgt.
 
Kvalifikasjoner:
- Teknisk utdannelse, B.Sc./Master
- Minst 5-10 års erfaring innen ovennevnte arbeidsoppgaver
- God kjennskap til SAS/kontrollsystemer vil være en fordel
- Godt kjennskap til gjeldende regelverk og normer
- God formell fremstillingsevne på norsk og engelsk, muntlig og skriftlig.
 
Lokasjon:
Stavanger