Operasjonplanlegger


Location: Stjørdal ID: HQ00007441
Operasjonplanlegger
 
- Etablere og vedlikeholde av planer i Safran Projects
- Sørge for utarbeidelse av planer
- Fasilitering av planmøter med relevante aktører inn mot innstallasjonene
- Kvalitetssikring av input til plan og risikostyring
- Koordinering mellom involverte aktører
- Bidra til implementering, brukerstøtte og vedlikehold av felles planstruktur/-hierarki og planverktøy/datasystemer
- Bidra til utvikling av beste praksis innen planlegging og vedlikeholdsstyring, herunder evaluering av plangjennomføring i samarbeid med driftsorganisasjonen offshore
 
Kvalifikasjoner:
- Gode kommunikasjonsevner (på norsk)
- Erfaring med Safran Projects
- Erfaring med SAP
- Ønsker personell med minimum bachlorgrad
- Helst med erfaring fra olje og gassindustrien
 
Lokasjon:
Stjørdal