Maintenance Engineer


Location: Mongstad ID: HQ00007417
Maintenance Engineer
 
- Bidra til sektorens oppdragsgiverrolle iht. planlagt vedlikehold, prosjektbasert vedlikehold og FV- program.
- Bidra til etablering og oppfølging av års program for større vedlikeholds operasjoner
- Gi innspill til forbedring av vedlikeholdsprogrammene og oppdatering av teknisk informasjon
- Bistå leder SUP i operativ oppfølging av utvalgte leverandører
- Bistå med innspill ift. Levetidsprosjekter
- Faglig støtte til MAIN, PPC, PA og OS
- Gi innspill/bidra til anleggsstanser og revisjonsstanser.
- Bistå operasjonelt systemansvarlig med oppfølging av anlegg enheten har ansvar for.
- Bidra med saksbehandling av unntakssøknader mot krav som vedrører teknisk tilstand
 
Qualifications:
- Bachelor innen relevant disiplin 3 års erfaring fra et eller flere av fagområdene civil, undergrunn, industrirengjøring, transport eller vei.
- Kjennskap til SAP, Plantview
- Gode samarbeidsevner.
- God forståelse for O365 kontorstøtteverktøy
 
Location:
Mongstad