Estimator 


Location: Bergen ID: HQ00007386
Estimator
 
Utarbeidelse av studie og gjennomførings estimater
Innhenting av 3 parts tilbud (internt)
Vekt og mengde oppdateringer
Innhenting av data fra andre disipliner
Oppfølging av estimater inkludert endringer
Delta i tilbudsutarbeidelse
Delta i avklaringer mot kunde
Innsamling av erfaringstall
 
Kvalifikasjoner:
Bachelorgrad innen økonomi eller teknisk fagretning.
Lang erfaring som estimator kan oppveie for manglende formell utdanning.
Krav til arbeidserfaring:
2-3 års erfaring som estimator/ vektoppdatering innen olje & gass sektoren
God kommersiell forståelse og kompetanse på estimeringsprosessen,
God kontrakts forståelse
Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner, norsk og engelsk
Erfaring fra Vedlikehold og Modifikasjoner er en fordel
 
Arbeidssted:
Bergen