MC/Commisioning Engineer


Location: Stavanger ID: HQ00007369
MC/Commisioning Engineer
 
- Følge prosjekter fra studie til gjennomføring – legge handoverstrategi
- Bryte prosjektene ned i MC/Com pakker og legge til rette for en god hand over
- Bygge pakkestruktur, definere MC scope, knytte MC/Com sjekklister
- Definere og markere commissioning boundary
- Følge opp signering av RFC/RFO ved overlevering, samt være en støtte for offshore commissioning personell
- Utarbeide commissioning prosedyrer, sørge for at disse blir godkjent i henhold til milepæl
- Sporadiske turer offshore på survey og commissioning oppdrag må påregnes
 
Kvalifikasjoner:
- Fagbrev og/eller Teknisk fagskole
- Eventuell manglende formell kompetanse kan kompenseres av relevant erfaring
- Erfaring fra tilsvarende stilling ønskelig
- Erfaring med bruk av elektronisk verktøy for oppfølging og overlevering av prosjekter ønskelig
- Gode kommunikasjonsegenskaper norsk skriftlig/muntlig
- Offshore sertifikat ønskelig
 
Lokasjon:
Stavanger