Elektroingeniør


Location: Sandefjord eller Haugesund ID: HQ00007342
Elektroingeniør
 
- Vurdere nåværende lysanlegg opp mot dagens krav (ref ovenstående regelverk) Lay-out tegninger for områdene er tilgjengelig
- Foreslå endringer/forbedringer for å oppnå dagens krav
- Kommunisere med kundens representant (Equinor) for valgt løsning
- Bistå kunden med myndighetsklareringer
- Kommunisere med prosjektpersonellet som har ansvar for power distribution til lysanlegget
- Sjekke lysberegninger for områder, re-kalkulere ved endringer (Glamox program for lysberegning)
- Gjøre mark-up på lay-out tegninger, for revidering av tegninger (egne CAD operatører tegner)
 
Kvalifikasjoner:
- Generelt design av lysanlegg maritime/offshore installasjoner
- Krav til lysanlegg NEMA (sjøfartstilsynet), DNV-GL (Norske veritas skipsklasse), Norsok S-002 (lyskrav til arbeidsmiljø)
- Normal lys, nød lys, rømningslys, lys i kritiske områder
- Lys arrangement i boligkvarter, maskinrom, utvendig dekk Ex og Non-Ex områder
 
Lokasjon:
Sandefjord eller Haugesund