Metodeingeniør - hvite disipliner


Location: Stavanger ID: HQ00007324
Metodeingeniør - hvite disipliner
 
-Utarbeide Installasjonsfilosofi i oppdragene
-Assistere Installasjonsleder Land med metodestøtte for installasjonene
-Gi innspill til plan for etablering av logiske sekvenser i prosjektplaner
-Utarbeide en metodebeskrivelse/ metodedokument som beskriver installasjon- og gjennomføringsmetode for oppdraget/prosjektet
 
Metodeingeniøren skal bl.a. ivareta:
-Sikker og effektiv installasjon og overlevering/idriftsettelse
-Riktig seksjonering av større objekter som strukturer og rørseksjoner for optimal installasjon
-Beskrivelser for innløfting og håndtering av større utstyrspakker/enheter
-Filosofi for systeminndeling og overlevering av områder og delsystemer/systemer til kunden
-Sikre god forankring av filosofien i kundes driftsorganisasjon for derigjennom å sikre et godt samarbeid og felles gjennomføring av de valgte løsninger
-Samarbeide tett med kundens driftsorganisasjon offshore og Engineering for å finne gode løsninger på tie-ins til eksisterende systemer
-Bidra til å definere aktiviteter som er stansavhengige
-Etablere grunnlaget for alle plansekvenser i alle faser i prosjektet, fra Eningeering til områder og systemer blir overlevert kunden
 
Kvalifikasjoner:
BSc innenfor relevant fagretning
Relevant erfaring og/eller tilleggsutdannelse kan kompensere for manglende formell høyere utdanning
Relevant erfaring innen prosjektering, installasjon og ferdigstilling av systemer
Erfaring innen metoder og filosofier for installasjon og systemutprøving
 
Arbeidssted:
Stavanger