Prosjektleder - MMO


Location: Bergen ID: HQ00007318
Prosjektleder - MMO
 
-God forståelse for- og erfaring med gjennomføring av multidisipline prosjekter
-God forståelse for oppbygging av estimater/planer
-God kommersiell/kontraktuell erfaring og forståelse
 
Arbeidsoppgaver:
-Gjennomføre prosjekter/oppdrag slik at HMS-krav med tilhørende risikostyring er ivaretatt i alle faser av gjennomføringen og i valg av teknisk løsning
-Organisere og gjennomføre oppstartsprosess for prosjekt/oppdrag ihht. gjeldende arbeidsprosess
-Anvendelse av gjennomføringsmodell som er tilpasset prosjektets/oppdragets størrelse og egenart
-Sikre at prosjektets/oppdragets arbeidsomfang er klart definert, og at det estimeres, planlegges og gjennomføres ihht. kontraktuelle forpliktelser, interne krav og etablert styringssystem
-Definere behov for kapasitet og kompetanse gjennom etablering og vedlikehold av MPP
-Sikre en effektiv involvering og styring av underleverandører og 3. parts leverandører
-Ekstern og intern rapportering ihht. kontraktuelle forpliktelser og interne krav
-Ansvarlig for oppdragets tekniske og økonomiske resultater
-Sikre at alle endringer blir identifisert, kvantifisert og behandlet ihht. etablerte avvik-/endringsprosedyrer
-Gjennom synlig ledelse aktivt bidra i utviklingen av en forbedringskultur i- og på tvers av egen organisasjon, i samhandling med kundene og engasjerte underleverandører/partnere.
-Sikre effektiv kommunikasjon og et tillitsfullt samarbeid med kundene
 
Kvalifikasjoner:
Relevant Bachelor- eller Masterutdanning. Fagbrev eller Teknisk fagskole i kombinasjon med relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
Norsk og engelsk flytende, muntlig og skriftlig
Teknisk utdanning, gjerne innen Elektro, Instrument, Automasjon eller Prosess, med minimum 10-års relevant arbeidserfaring
Systemverktøy:
Krav: MS Office, Prosjekstyringsverktøy som Safran el
Ønskelig:Kundeverktøy tilsvarende Equinors  ProCoSys, STID, SAP, ARIS
 
Arbeidssted:
Bergen